Trwa ładowanie...

Stanowi oszczędną oraz skuteczną klinicznie formę pomocy w odniesieniu do wielu problemów, takich jak: depresja, lęki,. Problemy w związkach, stres, ból, nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia odżywiania się. Odbywa się podobnie jak terapia indywidualna. Członkowie grupy najpierw oswajają się z metodami, a następnie poznają coraz bardziej zaawansowane umiejętności. Podobnie jak w terapii indywidualnej , spotkania grupowe posiadają strukturę nadaną przez plan zajęć, skrótowe podsumowania oraz pisemne lub ustne doskonalenie umiejętności.

Grupy do10 osób.

Czas trwania: 90 min

Psychoterapia grupowa - grupy psychoterapeutyczne mają charakter zamknięty.

Psychoterapia grupowa - warunki uczestnictwa:

Kwalifikację do pracy w grupie psychoterapeutycznej poprzedzają 2-3 indywidualne spotkania konsultacyjne z jednym z terapeutów prowadzących.

Celem konsultacji jest upewnienie się, czy konkretna grupa jest adresowana do danego pacjenta, czy cele terapeutyczne w niej realizowane są z zgodne i komplementarne z Jego celami. Spotkanie konsultacyjne umożliwia również skonstruowanie indywidualnego opisu funkcjonowania i problemu, nad którym pacjent będzie  pracował w czasie terapii.

Szczegółowe informacje na temat otwieranych grup terapeutycznych w zakładce "Aktualności"

Zapraszamy do nas - psychoterapia grupowa Zielona Góra, lubuskie.